Банкови продукти

Авто кредити - търсене

Моля, въведете вашите критерии

Препоръчителна стойност - от 5 % до 30 % от цената на МПС

5 избрани оферти

Офертите за автокредит и лизинг на автомобили в България са многообразни. Независимо от желанието за покупка на нов или употребяван автомобил, изборът е свързан с наличието на паричен ресурс, който пък от своя страна предопределя нуждата от автокредит или лизинг. Сравнението на офертите за автокредити и лизинг на автомобили по Годишен процент на разходите (ГПР) спомага да се вземе оптималното решение и да се предотвратят излишни разходи.