Банкови продукти

Потребителски кредити - търсене

Моля, въведете вашите критерии

5 избрани оферти

Потребителските кредити в България са предназначени за текущи разходи на домакинството. В зависимост от желанието за потребителски кредит с поръчител или без, с превод на работна заплата или без, сума и срок на периода потребителските кредити на българския финансов пазар са съпътствани с разнообразни такси, лихви и комисионни. Автоматизираното сравнение на офертите за потребителски кредити по Годишен процент на разходите (ГПР) улеснява избора и предотвратява риска от излишни необмислени разходи.