размер на шрифта:

Фирма за събиране на вземания, какво да правим

С получаването на поканата за доброволно изпълнение от частния съдебен изпълнител се очертават две възможности

20.03.2017| Коментари Новини2| видяна 8050
Новини

Какви са средствата за защита, ако получите покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител, придружена  от изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, а кредитор и взискател по изпълнителното дело, се явява не банката, а фирма за събиране на вземания.

С получаването на поканата за доброволно изпълнение от частния съдебен изпълнител се очертават две възможности –  да се подаде възражение пред съда, издал заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, установяващи вземането по договора за банков креди или да не се подаде възражение, в който случай вземането се стабилизира и впоследствие не може да бъде оспорвано, коментира адвокат Ирина Константинова.

Бърз кредит или потребителски от банка

Удостоверението за тежести при ипотечен кредит

Покупка „на зелено“ с ипотечен кредит 

В случай, че банката е прехвърлила вземането си, преди да бъде установено по силата на съдебно решение, че се дължи неизплатеното по договор за банков кредит именно на банката, за длъжникът е налице интерес от предявяване на възражение.

Съдът ще укаже  на заявителя да подаде иск за установяване на вземането му спрямо длъжника.  Вземането обаче вече е прехвърлено от банката – кредитор на фирма за събиране на вземания, която не е банкова институция. Кредитор към момента се явява именно тази фирма за събиране на вземания, защото на нея банката е прехвърлила вземането си, произтичащо от договора за банков кредит.

Тази фирма обаче не е банкова институция и съответно не може да се ползва от привилегиите, предвидени от законодателя за банките - а именно да могат да се снабдят със заповед за незабавно изпълнение и първо да могат да събират дълга, а после да установяват дали дългът наистина се дължи. Ако искът бъде предявен от името на сегашния кредитор - а именно фирмата за събиране на вземания, то само на това основание искът следва да бъде отхвърлен, защото, както беше споменато по-горе фирмите, които не са банка не могат да се ползват от привилегиите, предвидени за банките посредством прехвърляне на вземания на банките на тях. Да се допусне обратното,  би означавало да се заобиколи закона и да се допусне организации, които не са банкови институции да ползват облекчения ред, предвиден за банките за събиране на вземанията им.

Разбира се, не е невъзможно фирмата, която към момента се явява взискател по изпълнителното дело да прехвърли отново вземането си на банката, за да може последната да  предяви иск  за установяване на вземането. Възможно е обаче и длъжникът впоследствие  да оттегли възражението си, с което делото за установяване на вземането ще бъде прекратено поради липса на правен интерес за банката от воденето му.

Другата възможност е да не се подава възражение, в който случай вземането на кредитора се стабилизира и съдебният изпълнител събира дълга, стига да има секвестируемо имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение.

В този случай е сигурно, че дългът няма да се увеличи с допълнителни такси и разноски във връзка с воденето на дело за установяване на вземането, но също така е сигурно и че дългът няма да отпадне или да се намали.

Никой предварително не може да предскаже как би се развил даден спор, отнесен за разрешаването му от съда.

Решенията за предприемане на конкретни процесуални действия обаче трябва да бъдат своевременно взети, защото тези действия могат да се извършват само до изтичането на определен период от време. Така например, длъжникът в разглеждания случай има възможност да подаде възражение, с което да оспори вземането на кредитора до изтичане на четиринадесет дневен срок от получаване на поканата на доброволно изпълнение. Изтече ли този срок, на по-късен етап длъжникът не може вече да оспорва вземането на кредитора.

Какъв би бил изходът от конкретен спор  е въпрос, на който само времето може да даде категоричен отговор. Въпрос на преценка е дали да се рискува или не. В разглеждания случай, ако длъжникът спечели делото, ще отпадне изцяло претендираното задължение и ако някаква част от дълга, междувременно бъде събрана, тъй като при банките важи правилото, че първо се пристъпва към принудително изпълнение, а после се води дело, за да се установи дали дългът наистина се дължи, събраната по принудителен ред сума, ще бъде възстановена.  В случай, че  длъжникът не подаде възражение, той окончателно  ще дължи сумата, за която е издаден изпълнителният лист, заповедта за незабавно изпълнение и таксите и разноските по изпълнителното дело.

Източник:Irinakonstantinova.com
Снимки:

Коментари

За да коментираш трябва да си регистриран потребител

Водещи новини

Новини

5% отстъпка от данъка, ако пуснем декларацията онлайн до 31 януари

Отхвърлиха тавана на кешовите плащания да бъде 5 хил. лв.

Новини

Кабинетът задвижи процедурата за 510 лв. минимална заплата

В Румъния тя е със 17% по-висока от тази у нас

Банкови продукти

Със съдействието на