размер на шрифта:

Безработицата в страната падна до рекордните 5.8%

Над 100 хил. от икономически неактивните лица са обезкуражени

15.11.2017| Коментари Новини14| видяна 2744
Новини

Коефициентът на безработица в страната спадна до 5.8% през третото тримесечие на 2017 г. като броят на безработните лица е 200.2 хил. За сравнение през същия период на 2016 г. коефициентът намалява с 1.3%, а на броя незаети лица с 12.6%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Тези показатели не са отчитани от 2008 г. насам. 

От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2017 г. 112.4 хил. (56.2%) са мъже и 87.8 хил. (43.8%) - жени. От всички безработни лица 17.6% са с висше образование, 49.8% - със средно, и 32.6% - с основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 109.6 хил., или 54.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. намалява с 1.1%. Коефициентът на продължителна безработица е съответно 3.3% за мъжете и 3.1% за жените. От общия брой на безработните лица 37.4 хил., или 18.7%, търсят първа работа.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години расте, достигайки 72.8% - с 3.7% по-висок в сравнение със същия период на миналата година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 4.3%.

През третото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 2 019.9 хил., или 62.6% от всички заети лица. В индустрията са заети 962.9 хил. души (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 242.3 хиляди (7.5%).

От всички заети 3.7% (118.5 хил.) са работодатели, 7.5% (240.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.0% (2 839.6 хил.) - наети лица, и 0.8% (26.4 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 154.1 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 685.5 хил. (24.1%) - в обществения. С временна работа са 153.6 хил., или 5.4% от наетите лица.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73%, съответно 76.9% за мъжете и 69.0% за жените. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 4.5%, като увеличението при мъжете е с 4.9 процентни пункта, а при жените - с 4.0 процентни пункта. 

Източник: Снимки:

Коментари

За да коментираш трябва да си регистриран потребител

Водещи новини

Новини

Вземаме 4 пъти по-малко на час от другите в ЕС

Това показват данни на Евростат за ставките за час работа през 2017 г.

Новини

Платформа прави криптовалути на знаменитости

Базираната в Сингапур GCOX вече е привлякла футболиста Майкъл Оуен и боксьора Мани Пакиао

Банкови продукти

Със съдействието на