размер на шрифта:

Срокове за данъчна оценка при продажба на земя

Дори вече да имате направена, ако срокът ѝ на валидност е изтекъл, тя вече не е актуална за сключване на сделка

11.08.2017| Коментари Новини5| видяна 9633
Новини

Освен стандартните документи за продажба на имот, трябва да се обърне особено внимание на данъчната оценка. Дори вече да имате направена, ако срокът ѝ на валидност е изтекъл, тя вече не е актуална за сключване на сделка. В такъв случай ще трябва да си извадите нова, за да осъществите покупко-продажба.

При продажба задължително трябва да представите актуална данъчна оценка на имота, посочва консултант Таня Китик. Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година.

Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

Адвокат Румена Симеонова обяснява, че предишната данъчна оценка не се е изменила като стойност, но е консумирана като документ. При всяка сделка трябва да бъде представено удостоверение за данъчна оценка в оригинал пред нотариуса. Нея той прилага в нотариалното дело и няма как да бъде ползвана отново. Така че ще се наложи да извадите нова данъчна оценка за евентуалната продажба.

Освен данъчните оценки, скиците също важат 6 месеца от издаването им, след което могат да се презаверят срещу такса, допълва адвокат Галина Чанкова. Не забравяйте и останалите документи за реализиране на продажба на земеделска земя: документ за собственост, актуална скица на имота, декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД.

Документът за собственост може да бъде решение на поземлена комисия, нотариален акт за собственост или договор за делба. В специфични случаи може да са ви необходими още: удостоверение за наследници, нотариално заверено пълномощно, удостоверение за вещни тежести, декларация за идентичност на имената.

Източник:Aнастасия Шлапс Снимки:

Коментари

За да коментираш трябва да си регистриран потребител

Водещи новини

Новини

В ЕС ще инвестираме в лична пенсия след 3 години

Целта на новия регламент е да създаде единен пазар за пенсионно лично спестяване

Новини

Средният осигурителен доход през май е със 70 лв. по-висок

Пенсиите за юни ще се изчисляват въз основа на по-висока база, отколкото миналата година

Банкови продукти

Със съдействието на