Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

EUR/USD - посока за деня


20.01.2009 г.  Текущо ниво - 1.2879


Валутната двойка се намира във възходящо движение след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са неутрални и търговията е ситуирана между 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.3200 и 1.4596.

От вчерашното локално дъно при 1.2847 видяхме покачване до 1.3013, което бе на практика повторен тест на резистентното 1.3027. С 1.2847 бе приключен даунтренда от 1.3382, но считаме че настоящото позитивно движение е само поредната корекция преди нов спад към 1.2772 и евентуално 1.2693.

В интрадневен план очакваме дъното при 1.2847 да остане непреодоляно и двойката да затвърди настоящата корекция с още едно покачване до 1.3027, а впоследствие и до 1.3102.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3031

1.3742

1.3211

1.4365

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.2893

1.2547

1.2772

1.2330

USD/JPY- посока за деня

21.01.2009 г.  Текущо ниво - 89.66
                                                                                           
След приключването на корективната фаза над 90.95 при 97.48, генералната низходяща тенденция е подновена с цел 79.82.
Техническите индикатори са низходящи и конвергирани.

Двойката оправда очакванията ни за започнала низходяща тенденция от 94.64, като пробива под 92.84 потвърди финализиране на растежа от 89.75 до 94.64. Запазваме нагласата си дефинирана от по-високите времеви мащаби, че покачването 87.12-94.64 бе корективно по характер и коригира спада 97.48-87.12 преди ново поевтиняване към 86.31.

В унисон с очакванията ни двойката преодоля подкрепата при 89.96 и консолидира над 89.60. Очакваме текущата минорна корекция да остане под 90.23 преди последен спад до 89.12. В по-широк план настоящите суингове са просто част от корективната фаза над 88.52.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

90.23

91.59

91.59

94.64

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

89.13

86.31

88.52

83.02

GBP/USD- посока за деня

21.01.2009 г.  Текущо ниво - 1.3736

Развива се низходящо движение след реверсията при 2.0153. Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана под 50- и  200-дневна SMA.

В унисон с очакванията ни двойката ускори спада си и достигна интрадневен минимум при 1.3715. Очакваме "ритест" на 1.3815-11 и последващ спад, който да изпълни средносрочната ни цел при 1.3678. Около споменататите нива ще очакваме признаци на реверсия и навлизане в по-широка корективна фаза.

*Времевият интервал на показаната графика е 8 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.3815

1.4476

1.3960

1.63+

подкрепи

 

интрадневни

интраседмични

1.3678

1.3678

1.35+

1.35+

USD/CHF- посока за деня

21.01.2009 г.   Текущо ниво - 1.1476
 
Техническите индикатори са реверсирани и възходящи след дъното от 17.03.2008 г.. Двойката се намира в широка консолидационна фаза над локалния минимум при  0.9639.                  
                                                                                               
Целта ни при 1.1560 не бе прецизно достигната с вчерашния максимум при 1.1515, като понастоящем двойката е в по-мащабна консолидация над 1.1354, преди ново покачване към 1.1634.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.1515

1.1560

1.1560

1.1703

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

1.1354

1.0373

1.1043

1.0001

EUR/JPY- посока за деня

21.01.2009 г.  Текущо ниво - 115.57

Двойката се намира в  корективна фаза от висока йерархия над средносрочния минимум при 113.71, за който считаме, че е финал на целия спад от дългосрочния връх при 169.96. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 135.37 и 155.57.

Изпълнена бе целта ни при 115.84, като двойката е в корективна фаза с потенциал за 117.21 преди нов спад до 114.02.

*Времевият интервал на показаната графика е 8-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

118.23

131.12

122.15

135.42

подкрепи 

 

интрадневни

интраседмични

117.01

115.31

115.63

113.71