Увеличение на акциза върху горивата от 2011 г. е заложено в проекта за промени в Закона за акциза и данъчните складове. Това е само една от множеството проектопромени в данъчното законодателство, публикувани на сайта на финансовото министерство през почивните дни.

С промяна в закона за ДДС пък ще се увеличи двойно налогът за хотелиерските услуги - от седем на 14 на сто.

От догодина 1000 литра бензин ще се облагат с 25 лева по-висок акциз, ако бъдат приети предлаганите от финансовото министерство промени. Скокът е от 685 лева сега на 710 лева през 2011 г. При дизела увеличението е с 15 лева по-висок акциз за 1000 литра (от 600 на 615 лева). Ръст ще има и в акциза на безоловния бензин и газьола. В промените в закона са залегнали и нови правила за облепването с нов образец бандероли.

Една от предлаганите промени в Закона за данъка върху добавената стойност е двойното увеличение на налога за хотелиерските услуги. В сега действащите текстове те се облагат със седем на сто, докато от догодина ДДС-то за хотелските услуги може да стане 14 на сто.

Промени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица пък въвеждат облагане на чуждестранни физически лица, които са регистрирани в места с преференциален данъчен режим, но са получили някакъв вид плащания с източник България. Целта на тази промяна е да се предотвратят данъчните измами чрез т.нар. офшорни зони.

От финансовото министерство предлагат и редица промени в Закона за корпоративно подоходно облагане.