Представяме ви дневен технически анализ, изготвен от Стоян Михайлов, ИП Делтасток.

 

 

EUR/USD - посока за деня

27.01.2010 г.  Текущо ниво - 1.4041

Валутната двойка се намира в широка консолидация след минимума при 1.2331, представляващ финал на спада от 1.4865, респективно и на цялото поевтиняване от 1.6039 (15.07.2008). Техническите индикатори на дневна база са низходящи и търговията е ситуирана под 50- и 200-дневна SMA, текущо проектирани при 1.4801 и 1.4170.

Вчерашният спад достигна малко над предходния минимум в 1.4031, като считаме че низходящата тенденция е напълно запазена с цел 1.3740 и очакваме пробив под сентимент нивото 1.40+ да прицели интрадневния ни таргет в 1.3924. Критично в близък план е 1.4098.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.4098

1.4499

1.4195

1.5146

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.4030

1.40+

1.3924

1.3740

USD/JPY- посока за деня

27.01.2010 г.  Текущо ниво - 89.37
                                                                                          
Развива се низходящо движение след мащабната консолидация над 87.12. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, проектирани при 91.05 и 94.73.

Двойката оправда очакванията ни и спадът продължава към първата ни цел в 88.90, а впоследствие и към 87.36. Резистентно е 89.78, а критично - 90.54.

*Времевият интервал на показаната графика е 2 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

89.78

93.40

90.54

97.79

подкрепи

интрадневни

интраседмични

88.90

88.90

87.36

83.45

GBP/USD- посока за деня

27.01.2010 г.
  Текущо ниво - 1.6142


Развива се низходящо движение след регистрирания максимум в 1.7042. Техническите индикатори са реверсирани на дневна база, а търговията е ситуирана над 50- и  200-дневна SMA.

Считаме, че двойката се намира в стесняваща се консолидация в областта 1.6077-6280 и предстои пробив под долната граница, което ще доведе до спад към 1.5833. Критично ниво на междинните фреймове ще бъде 1.6266, но едва след пробив под 1.6077.Интрадневният акцент е позитивен с критично ниво в 1.6093.

*Времевият интервал на показаната графика е 4 часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.6266

1.6458

1.6284

1.6790

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.6093

1.5833

1.6077

1.5350

USD/CHF- посока за деня

27.01.2010 г.
   Текущо ниво - 1.0482

 
Техническите индикатори са реверсирани и низходящи след върха при 1.1963. Двойката се намира в широка консолидация под 1.2301.                  
                                                                                               
Тук покачването се развива според очакванията, като всеки момент следва да видим пробив над резистентното 1.0510, който ще постави под прицел 1.0620. Критично ниво в низходяща посока е 1.0424.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

1.0510

1.0620

1.0620

1.0763

подкрепи

интрадневни

интраседмични

1.0424

1.0240

1.0376

0.9640

EUR/JPY- посока за деня

27.01.2010 г.  Текущо ниво - 125.46

Двойката се намира в низходящо движение от максимума при 138.60. Търговията е ситуирана под 50- и 200-дневните SMA, текущо проектирани при 133.20 и 132.44.

Спадът се развива напълно спрямо очакванията ни, като считаме, че той не само ще бъде запазен, но и ускорен за основната ни цел в 121.62.

*Времевият интервал на показаната графика е 2-часов.

съпротиви

интрадневни

интраседмични

126.53

134.40

128.37

138.60

подкрепи

интрадневни

интраседмични

124.34

121.62

121.62

112.20