Общо 4 фирми подадоха оферти в конкурса за избор на консултант при приватизацията на Булгартабак холдинг АД, София. Това са:

1. Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид
2. Консорциум "Кей Би Си Секюритийс Н.В - АД "Токушев - съдружници"
3. Райфайзен инвестмънт - Камбуров
4. "Рънейсънс Секюритис" ООД

Предстои конкурсната комисия да разгледа офертите, да се произнесе по тяхната валидност и да изготви предложение за класация в 14-дневен срок, съобщават от Агенцията за приватизация.

На консултанта ще бъде възложено цялостното консултиране във връзка с подготовката и осъществяването на приватизационната сделка за дружеството, изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум в съответствие с действащото законодателство.

От участниците в конкурса се изискваше да са били водещ консултант през последните пет години поне по една успешна сделка за приватизация /търговска продажба или сливане и придобиване на компании в областта на тютюневата промишленост, да не са страна по висящ правен спор с българската държава или нейна институция в качеството си на настоящ или бивш агент /консултант/ посредник.