Deutsche Bank и Credit Suisse, две от най-големите европейски банки съобщиха за добър старт на дейността им през годината, след като през 2008 г. отчетоха загуби и свиха драстично бонусите за мениджърите.

Двете финансови институции отчетоха рекордни загуби през четвъртото тримесечие на годината заради тежката криза, но и двете банки отказаха приемането на държавни помощи.

Deutsche Bank съобщи през февруари за рекодна загуба за четвъртото тримесечие от 4.8 млрд. евро, а Credit Suisse се оказа с нетна загуба за същия период от 6.02 млрд. франка.

Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Йозеф Акерман каза, че най-голямата германска банка има добър старт през 2009 г. и изрази надежди, че финансовата институция отново ще започне да отчита печалба, след като рисковият бизнес и лошите активи на банката бяха отделени. „Ние сме крайно разочаровани от нашата загуба през 2008 г., но сме решени да предприемем всички необходими мерки за възстановяване на рентабилността на банката”, пише в писмото на Акерман до акционерите публикуван в годишния доклад за дейността.

Deutsche Bank и Credit Suisse са се възползвали от връщането на тренда на европейските корпоративни облигации през годината, с продажби за над 100 млрд. евро. Bloomberg