Има силно притиснати инвеститори, които неколкократно са разсрочвали крледитите си. В същото време банките задържат имотите от публична продан докато не се появят купувачи. Така мениджърите от управляващото дружество Експат Капитал коментираха ситуацията, в която вдигат с 43 млн. лв. капитала на  Експат Бета АДСИЦ.
Никола Янков, управляващ партньор в дружеството, коментира, че целта е в края на годината компанията им да е сред малкото инвеститори, които имат пари, за да купуват имоти. Включително и на търговете, които ще обявяват кредитните институции.
Увеличението на капитала чрез емисия на 43 428 900 нови акции на цена от 1.00 лев за брой, ще се инвестира в проблемни активи на атрактивни цени – висококачествени български недвижими имоти с финансови проблеми: банкрут, публична продан или ликвидация. 
Увеличението на капитала е свързано и с намеренията за инвестиции в подценени активи с високо качество. Дружеството планира да инвестира в завършени нови модерни търговски и офис обекти, придобили необходимите разрешителни за експлоатация и разположени на отлични локации (предимно в София). Поставената цел е удвояване на първоначалните инвестиции за период от 2-3 години без никакъв строителен риск. 
От управляващото дружество заявиха, че по техни оценки най-ниската точка на пазара на имоти предстои и те предлагат на инвеститорите да се включат точно в тоз и момент. ]]>
Според планирания времеви график правата ще се търгуват между 31 май и 29 юни 2010 г. 1 търгуемо право дава право на притежателя да купи 10 нови акции. Периодът за закупуване на нови акции ще бъде между 31 май и 20 юли 2010 г. Минималната инвестиция е 1 лв.

Има силно притиснати инвеститори, които неколкократно са разсрочвали кредитите си. В същото време банките задържат имотите от публична продан докато не се появят купувачи. Така мениджърите от управляващото дружество Експат Капитал коментираха ситуацията в момента. Те официално представиха пред инвеститори увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ с 43 млн. лв.

Ако увеличението бъде успешно, фондът може да стане основен играч на пазара на подценени активи в България. След бума на строителството в момента на пазара има много нови проекти с добро качество, но с финансови затруднения. Заради рецесията се очаква вълна от разпродажби на недвижими имоти от страна на банки или предприемачи в затруднено положение.

Никола Янков, управляващ партньор в дружеството, коментира, че целта е в края на годината компанията им да е сред малкото инвеститори, които имат пари, за да купуват имоти. Включително и на търговете, които ще обявяват кредитните институции.

С увеличението на капитала чрез емисия на 43 428 900 нови акции на цена от 1.00 лев за брой, ще се инвестира в проблемни активи на атрактивни цени – висококачествени български недвижими имоти с финансови проблеми: банкрут, публична продан или ликвидация. Увеличението на капитала е свързано и с намеренията за инвестиции в подценени активи с високо качество. Дружеството планира да инвестира в завършени нови модерни търговски и офис обекти, придобили необходимите разрешителни за експлоатация и разположени на отлични локации (предимно в София).

Поставената цел е удвояване на първоначалните инвестиции за период от 2-3 години без никакъв строителен риск. 

От управляващото дружество заявиха, че по техни оценки най-ниската точка на пазара на имоти предстои и те предлагат на инвеститорите да се включат точно в този момент. 

Според планирания времеви график правата ще се търгуват между 31 май и 29 юни 2010 г. 1 търгуемо право дава право на притежателя да купи 10 нови акции. Периодът за закупуване на нови акции ще бъде между 31 май и 20 юли 2010 г. Минималната инвестиция е 1 лв.

 

Експат Бета АДСИЦ има готовност да направи първата инвестиция седмици след приключване на процедурата по увеличението на капитала, която тече в момента. Това обявиха Никола Янков и Николай Василев, управляващи партньори в Експат Капитал. 

В момента дружеството разглежда солиден списък от проекти, които отговарят на няколко основни критерия – отлични локации, високо качество, никакъв строителен риск (завършени нови модерни търговски и офис обекти с всички необходими лицензи за експлоатация), подценена стойност. 

Експат Бета АДСИЦ ще прилага 3 основни правила при инвестиране в подценени активи:

Придобиване на новопостроени обекти в експлоатация на цена около стойността на банковите заеми, обезпечени с тези обекти (50-75% от инвестиционните разходи)

Придобиване на обекти за отдаване под наем, на цена, позволяваща 15-20% доходност. Продажба след 2-3 години при по-ниска доходност с цел удвояване на инвестицията

Придобиване на силно подценени имоти спекулативно с цел удвояване на първоначалната инвестиция за 2-3 години

При увеличението на капитала настоящите инвеститори получават по 1 търгуемо право за всяка притежавана акция, като всяко право им дава възможност за записване на 10 нови акции. Търговията с права ще се проведе от 31 май до 28 юни 2010 г. За неупражнените права на 7 юли ще има аукцион, а записването на нови акции ще продължи до 21 юли. Очаква се вторичната търговия с новите акции на „Експат Бета” АДСИЦ на борсата да започне към края на август.

Експат Бета АДСИЦ, чието обслужващо дружество е „Експат Капитал” АД, се търгува на Българската фондова борса – София. Това е една от малкото акции в България, които се търгуват на цена около стойността си преди кризата. Една от причините за това е, че фондът няма никакви банкови задължения, като в същото време притежава първокачествени активи.