Инфлацията в еврозоната към месец май се очаква да бъде 1.6%, показват първоначалните данни на Евростат.

През април нивото й бе 1.5% се припомня в съобщение от официалната статистическа служба на Европейския съюз.

Индексът на цените се пресмята на база на данните, постъпващи от Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.