Брутният вътрешен продукт на Латвия за първото тримесечие регистрира рекорден спад в Европа с цели 28.7% спрямо последното тримесечие на миналата година. Това е най-голямото свиване на икономиката на балтийската държава от 1995 г. насам.

На годишна база БВП пада с 18%, след като световната финансова криза удари тежко производството и продажбите на дребно.

Латвия през 2006 г. бе европейската икономика с най-бърз растеж, но и бе най-тежко засегната от кризата от трите Балтийски държави. Bloomberg