Всеки потребител да има право да се откаже от сключен договор за потребителски кредит в рамките на 14 дни. Това предвижда проектозакон на Министерство на икономиката и енергетиката като част от новата стратегия за защита на потребите в периода 2010 – 2013 г.

Обмисля се още в стратегията да залегнат и регламентирани законови изисквания към ипотечните кредитори, които да бъдат задължени да предоставят информация на потребителите. Това каза директорът на дирекция Защита на потребителите към министерството Емил Алексиев. По думите му, срокът за приемането на законодателните промени е средата на 2010 г.

Емил Алексиев обясни какво ново предвижда още стратегията за защита на потребителите: Промени в Закона за защита на потребителите, но не веднага, не непосредствено, от гледна точка на въвеждане на нова директива за договорите за ползване на недвижим имот за определен период от време, ваканционните продукти, продажба и препродажба на такъв вид продукти с перспективен срок 2011 година и една такава мярка ще бъде заложена, разбира се, в стратегията.

В новата стратегия за защита на потребителите за периода 2010 – 2013 г България ще се стреми да намали дефицита от предоставянето на информация на и да акцентира върху преодоляване на пропуските на пазарната икономика. Като основни недостатъци в потребителската политика в страната, Алексиев изброи дисбалансът между интересите на потребителите и търговците, липсата на хармонизация между българското и европейското законодателство и трудният достъп на потребителите до съдебната система.