Днес в столичния КАТ ще заработи системата за електронни справки.

От сайта http://www.i-kat.org/ гражданите ще могат да получават информация за състоянието на акта за установяване на административно нарушение, дали има издадено наказателно постановление, размера на определената глоба и отнетите контролни точки.

Тази услуга се предлага за първи път и чрез нея ще се облекчи административното обслужване на гражданите. Електронната система може би ще има развитие с национални измерения.