Докато едни се смазват от труд, други стоят без работа. Има лесно решение на този проблем. Според набиращата популярност Фондация за нова икономика /NEF/, ако всеки започне да работи по-малко, да речем 20 часа седмично, ще има работа за повече хора.

Заедно с това работниците ще могат да прекарват повече време със семейството си и чувството на вина на днешните родители, че не могат да видят децата си от бачкане, ще намалее.

С намаляването на работната седмица ще намалеят и въглеродните емисии, постоянно раздувани от енергийните нужди на икономическия растеж.

Фондацията за нова икономика вече е организирала дискусия по проблема в Лондонската школа по икономика, съобщава Guardian. Представител на NEF коментира: има огромно неравновесие в икономиката: между хората, които вършат прекалено много платен труд – и хората, които вършат твърде малко и никаква работа.

Според икономистите в NEF, трябва да преразгледаме възгледите си за икономически успех. Дали повишаването на БВП следва да бъда пръв приоритет за правителството също е спорно, според тях.

„Дали всъщност живеем, за да работим, работим, за да печелим, печелим, за да консумираме? Няма доказателство, че ако работните часове станат по-малко, икономиката ще е по-малко успешна – даже напротив“. Германия и Холандия давали пример за това.

В дискусията се включва и Робърт Скиделски, икономист от Кейнсианската школа. Той в съавторство със сина си издава новата книга „Колко е достатъчно?“, в която твърди, че дори кризата да свърши, технологичният прогрес гарантира, че работните места в бъдеще ще стават все по-малко.

„Цивилизованият отговор е споделянето на труда. Правителството трябва да определи със закон максималната продължителност на работната седмица“.

Много икономисти са изказвали гледището, че технологичният напредък ще увеличи производителността на труда и хората трябва да се научат да се възползват от това, като започнат да работят по-малко и да се радват на повече свободно време, коментира Guardian.

Но вместо да се развие в тази посока, работните часове на много места по света се удължават.

Според Скиделски, политиците и икономистите трябва да се грижат по-малко за икономическия растеж. Според него, големият въпрос за благополучието на хората днес не е темпът на ръст на БВП, а как доходът се разпределя.

Във Великобритания, където работната седмица е с най-голяма продължителност от развитите икономики, родителите на малки деца вече имат правото да преминат на гъвкаво работно време. Но NEF призовава за повече:

Правителството да направи гъвкавото работно време всеобщо право, в допълнение към споделянето на труд.