Т. нар. "Велика рецесия", стигна, както личи, края си в еврозоната през третото тримесечие на 2009 година, обяви днес в доклад за икономическото развитие на страните от валутния съюз Европейската комисия.

Според ЕК, този извод се подкрепя от подобренията в икономическата среда, във финансовата активност и от възвръщането на доверието.

В същото време бъдещето остава неясно, тъй като положителното развитие на икономиката занапред се подрива от подкрепата на правителствата и централните банки в страните от Европейския съюз, която трябва да бъде орязана. Това развитие зависи също от способността на банковия сектор да засили кредитирането, смятат от комисията.

Неяснотата се засилва и от влошаването състоянието на трудовите пазари в държавите от еврозоната. През третото тримесечие на тази година тези пазари се свиха с още 0,5 на сто и безработицата достигна 9,6% от трудоспособното население в страните, приели еврото за национална валута, добавят от ЕК.

Все пак, увеличаването на безработицата бе по-слабо от очакваното. Това се дължи главно на предприетите мерки за борба с кризата, заключават от Европейската комисия.