Нетна печалба в размер на 2.684 млн. лв. отчита към 30 юни Стара планина холд АД. Нарастването е с 6.9 пъти в сравнение с второто тримесечие на 2009 година.

Приходите от продажби нарастват с 69% до 33.715 млн.лв. в сравнение с първото полугодие на предходната година, но представляват само 67% от консолидираните продажби през същия период на 2008 година.

Засега няма спад на поръчките от дистрибуторите, но неопределеността на пазарите остава поради късия хоризонт, се казва в междинния доклад към отчета. Имаме поръчки за следващия месец, но липсва сигурност за средносрочните продажби, както бе преди кризата.

При крайните клиенти също има неопределеност. Персоналът в предприятията остава без промяна, като имаме готовност да свием производството и да минем на намален работен ден, ако това се наложи. Най-важното е, че успяхме да запазим висококвалифицираните работници и служители. Въпреки умерения оптимизъм, несигурността на пазарите е причина да се готвим и за двата сценария – излизане от кризата или W вариант, се казва в публикувания междинен доклад.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!