Като държавно търговско дружество, което ползва държавна собственост, филмовата студия „Време" трябва да реализира печалба, която да допринася за развитието на културата. Финансовите резултати на студията за 2008 и 2009 година обаче сочат, че при оборот около 500 хиляди лева годишно тя реализира печалба едва 15 хиляди лева. Това посочи Министерството на културата като причина за промените в ръководството на филмови студия „Време".

В отговор на твърденията на Министерството на културата, вече бившият директор на студия „Време" професор Станимир Трифонов, заяви, че не знае откъде хората от Министерството на културата разполагат с подобна информация, тъй като „информацията за състоянието на едно дружество към принципала постъпва от самото търговско дружество".

Професор Станимир Трифонов: „Що се отнася до т. нар. уволнение, ми се съобщи от главния секретар на Министерството на културата, че това е заради финансовите показатели за 2008-2009 година. 2008-а е година на печалба и същата тази институция - Министерството на културата, е приело отчета на студия „Време" и го е одобрило. 2009-а година просто не е отчетена, дори и към този момент, тъй като има закони за счетоводството и стопански закони, които ние сме спазвали и спазваме".

Трифонов добави, че студия „Време" не взима никаква част от държавния бюджет, а събира приходи от няколко източника - от филм производствена дейност, от оказване на филм производствени услуги, и от наеми. Заместник-министърът на културата Димитър Дерелиев отрече това да е така.

Димитър Дерелиев: „Студия „Време" до момента работи в привилегирована конкурентна среда спрямо частните продуценти, които са 367 регистрирани към момента. От друга страна започна да ни притеснява, че студия „Време", която работи изцяло с държавно имущество - сграда, техника, наеми и т.н., по същество получава един втори вид държавно подпомагане, което е в нарушение с правилата за подпомагане на Европейската комисия. Става въпрос за едни принципни различия във функционирането и в тази държавно филм продуцентска роля на студия „Време", която според нас вече няма място на пазара".

Дерелиев добави още, че е било обсъдено да ликвидират студия „Време", но са се отказали от този вариант. Вместо това, на новото ръководство е възложено да се изработи оздравителен план. Вариант Станимир Трифонов да изработи подобен план няма, защото Министерството на културата има различия с него за философията на управлението на дружеството.