В ТЕРЕМ Хан Крум - Търговище петък вече е неработен ден. Въвеждането на четиридневна работна седмица се налага поради тежкото положение на завода и липсата на работа.

Сключено е споразумение между ръководството и синдикатите, петъците ще се зачитат за неплатен отпуск. Те няма да се отразят върху трудовия стаж на работниците.

През ноември миналата година в Бюрото по труда бяха внесени уведомления за съкращаването на 200 работника. След редица разговори, всички страни се съгласиха, че оптимизацията е наложителна, за да бъде спасено дружеството. Съкратени бяха около 100 човека.