Обединение Магистрала Трейс е определено за  изпълнител на обществената поръчка по строителството на Лот 2 от автомагистрала Тракия.

Това съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" от електронната си страница. От информацията става ясно, че председателят на Управителния съвет на АПИ Божидар Йотов е подписал решението за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обекта.

Той се простира в участък между Стара Загора и Нова Загора от км 210+100 до км 241+900.

В решението Възложителят обявява класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” в следния ред:

Обединение Магистрала Трейс, ТЕРНА А.Е., AKTOR(АКТОР), Дружество по ЗЗД Алпине – Холдинг Пътища.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!