От Българската народна банка съобщиха, че от днес започва строителството на Касовия център на БНБ. Това е най-големият обект на БНБ в последните 60 години след печатницата на БНБ и най-сложният по отношение на строителство, оборудване и системи за сигурност.

Основната функция на Касовия център е свързана с ефективното извършване на операциите по касовото обслужване с банкноти и монети на БНБ. Включително приемане, предаване, обработване, съхраняване, транспортиране и унищожаване на банкноти и монети. Както уточняват от централната банка, целта на Центъра е да се постигне по-високо качество, сигурност и ефективност на касовите операции в съответствие с изискванията и решенията на Европейската централна банка.

Предимство на Касовия център е неговото местоположение до печатницата на БНБ и извън административния център на София, което е изключително удобство по отношение на транспортирането на банкнотите и монетите.

Предвижда се Касовият център да бъде единственото място, където БНБ ще предлага регламентираните от ЕЦБ безплатни касови услуги и ще обслужва клиенти в национална и чуждестранна валута (евро).

Центърът ще бъде обслужван от около 140 души от сега съществуващия персонал на БНБ. Очаква се проектът да бъде завършен през юни 2009 г.