С приемането на Бюджета на БНБ за 2023 г. размерът на месечните възнаграждения на членовете на УС е определен, както следва: управител – 23 036 лв.; подуправители – 19 745 лв.; други членове на УС – 6582 лв. Това се посочва в отчета на БНБ за първите шест месеца на тази година.

Така разходите за възнаграждения на членовете на УС на БНБ възлизат на 832 хил. лв. към 30 юни 2023 г. при 722 хил. лв. към 30 юни 2022 г.
Общо разходите за персонал на БНБ, които включват заплати, социални и здравни осигуровки, и разходи за социална дейност, съответно за БНБ са 31,911 млн. лева (26,994 млн. лв. към 30 юни 2022 г.), за „Печатница на БНБ“ АД – 3,107 млн. лв. (2,753 млн. лв. към 30 юни 2022 г.) и за „Монетен двор“ ЕАД – 1,248 млн. лв. (940 хил. лв. към 30 юни 2022 г.).

Предвид недостига на работна сила на пазара на труда, особено на високо квалифицирани кадри, сред основните приоритети през първото шестмесечие на 2023 г. продължи да бъде активното представяне и утвърждаване на БНБ като водещ работодател за професионална кариера в областта на финансите и икономиката, се казва в отчета.

Печалбата на банките у нас е в размер на 3 млрд. лева

От банката посочват, че са продължили да използват разнообразни платформи за публикуване на обявите за работа и да развиват сътрудничеството си с университетските кариерни центрове с цел популяризиране на свободните работни позиции. През първото полугодие БНБ участва в три кариерни форума за представяне на предлаганите програми, където посетителите имаха възможност в детайли да се запознаят с процесите за подбор на служители и условията за работа в Банката, както и с програмите за стажанти, стипендианти и гост изследователи.

istock
istock

През първото шестмесечие на 2023 г. документи за работа в БНБ са подали повече от 270 кандидати. През този период на работа са  постъпили 37 нови служители, а броят на напусналите е 28, от които 7 поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В края на полугодието текучеството на персонала е 3.1%, като се запази без промяна в сравнение със същия период на предходната календарна година. Числеността на персонала в края на юни 2023 г. възлиза на 913 души.

Делът на служителите с висше образование е 77.7%, а на тези със средно – 22.3%. Броят на служителите, придобили образователна и научна степен „доктор“, е 32.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg