Осигуряване

Осигуряване

Зачестяват случаите на фалшиви документи в НОИ

В Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч зачестяват случаите на представяне на фалшиви документи за отпускане и изменение на пенсии и добавки. Директорът на ТП на НОИ ...

1

Осигуряване

Може да променим вида на осигуряването си до края на месеца

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Националната агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ ...

0

Осигуряване

Здравната вноска за безработните няма да се вдига

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани ...

5

Осигуряване

Много повече пари за пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви данните за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.   Консолидиран ...

1

Осигуряване

По-висок среден осигурителен доход за ноември

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2022 г. е 1376,93 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2021 ...

0

Осигуряване

Как мамят НОИ за по-високи пенсии

Зачестяват опитите за измами, с които да се източват фондовете на Държавното обществено осигуряване. Всяка година в така нареченият „ черен “ списък с осигурители подали неверни данни, Националният осигурителен ...

2

Осигуряване

Какви промени в подкрепа на семействата с деца са в сила от тази година

Какви са основните промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, които вече са в сила от 1 януари, припомнят от Министерството на труда и социалната политика ...

1

Осигуряване

Как се променят помощите за самотни старци, инвалиди и сираци през 2023г.

Самотни старци над 75 г. без доходи ще получават 207,90 лв. от 1 юни тази година. При същите условия за хората над 65 г. достъпът до помощи е 176,40 лв. 83,16 лв. ще получават тези, които са в съжителство ...

0

Осигуряване

Какво означава „уговорено“ трудово възнаграждение

„Уговореното“ трудовото възнаграждение е сред често използваните в закона изрази, за които не е дадена легална дефиниция. Пример затова е текстът в Кодекса на труда в България, според който сред основните ...

1

Осигуряване

Какво е възнаграждението за 1 час труд с новата минимална заплата

Както вече стана ясно, минимална работна заплата от 1 януари 2023 година се повиши в размер на 780 лева. Разбира се от този скок на минималното заплащане недоволни останаха точно работещите на минимална ...

1