Вместо няколко работни дни - 10 секунди. Толкова ще бъде времето, необходимо за получаване на трансфери в евро според новите правила за незабавните плащания, които се очаква да бъдат гласувани окончателно от Европейския парламент по-късно днес.
 
"Имаме възможност да направим нещо, от което физическите и юридически лица имат огромна нужда - да могат да правят бързи парични преводи, в рамките на 10 секунди, по всяко време на денонощието, включително извън обичайните работни часове, не само в рамките на една и съща държава, но и до други членки на ЕС. Сегашната ни система на платежни нареждания се основава на система от 80-те години, с регламента за незабавните плащания най-накрая влизаме в 21 век", подчерта докладчикът Михел Хугевеен (Европейски консерватори и реформисти - ЕКР) по време на дебатите в Европейския парламент в понеделник.
 
Новите правила, по които ЕП и Съветът на ЕС постигнаха предварително споразумение през ноември, ще задължат доставчиците на финансови услуги да осигурят за клиентите си възможност за незабавни трансфери, при такси, не по-високи от тези за обичайни преводи, а лимитът за прехвърляните суми е поставен на 100 000 евро.
 
В момента отделни европейски страни, включително България, имат системи за незабавни преводи, но такъв механизъм липсва на общностно равнище. Едва 11 процента от паричните преводи в ЕС са незабавни, посочи в края на миналата година Карлос Куерпо, министър на икономиката, търговията и компаниите на Испания.
 
Въвеждането на общоевропейска система за незабавни плащания би трябвало да разреши и проблем, с който много европейци се сблъскват на ежедневно ниво - блокирането на средства, "плаващи" в транзита на платежната система.
 
"Имам смесен брак и много често ми се налага да изпращам и получавам пари между България и Нидерландия. Когато трябва да изпратя пари по нидерландската сметка на съпруга ми, трябва да се чака два дни. Средствата излизат от моята сметка, но няколко дни не се получават и това е много досадно, особено когато тези пари са необходими за нещо", разказа за БТА българката Ина Бустен.
 
По оценки на Европейската комисия около 187 млрд. евро в момента биват блокирани във финансовата система всеки ден, недостъпни за изразходване или инвестиции.
 
Чрез подсигуряването на незабавни преводи освен това потребителите ще могат да избегнат глоби за забавени плащания, което важи и за предприятията, включително продавачите на дребно в интернет. Неправителствените организации ще могат по-бързо да получават дарения, което ще им позволи да реагират по-бързо в условия на криза. Това важи и за публичния сектор, особено за данъчните приходи. Незабавните плащания ще ни позволят да стигнем темпото на важни пазари като Бразилия, Индия и Великобритания, подчерта в дебата Марейд Макгинес, еврокомисар по финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.
 

istock
istock

Новите правила би трябвало да разрешат и проблем, с който са се сблъсквали множество компании - измамите с подменен IBAN, от които загуби за милиони понасят и множество български фирми. От банките, извършващи плащанията, вече ще се изисква да удостоверят, че IBAN-номерът и името на получателя на средствата съвпадат (изискване, което ще се отнася и за обикновените трансфери), както и че лицата, участващи в трансакцията, не са включени в санкционни списъци.
 
Тези изисквания ще поставят обаче банковите организации пред значителни технически предизвикателства, тъй като в рамките на 10-те секунди на трансакцията те ще трябва да извършат необходимите проверки, както и да превалутират плащането, ако това е необходимо.

Пращаме и получаваме пари за секунди

Срокът, договорен за приспособяването към новите изисквания, е сравнително кратък - 9 месеца след влизането в сила на регламента за финансовите институции в еврозоната (т.е. до края на 2024 г.) и 18 месеца за доставчиците на финансови услуги в членки на ЕС извън валутния съюз.
 
Това ще е стъпка към завършване на изграждането на съюза на капиталовите пазари, който е сред приоритетите на ЕС за 2024 г., както и още един аргумент за необходимостта от дигитално евро, посочиха евродепутати в хода на разискванията в ЕП.
 

istock
istock

Трябва да се обмисли и международният контекст и най-вече това, че в Г-20 вече се приема подобно законодателство, каза еврокомисар Макгинес.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase