Цените на дървата за огрев се завишават от фирмите, които транспортират дървесината. Това се посочва в съобщение на Министерството на земеделието, храните и горите.

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите. Добивът може да се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори, както и от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба. Добитите дърва следва да бъдат транспортирани само до адреса на лицето, посочено в списъка на правоимащите лица, като същото няма право да ги продава или предоставя, посочват от ведомството.

От там допълват, че традиционно, през този период на годината се наблюдава повишено търсене на дърва за огрев, независимо от отправените призиви от страна на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) към населението да се снабди с необходимите им количества дървесина за отопление през пролетно-летния сезон. Тогава търсенето не е толкова голямо, цените от търговците са по-ниски, както и с цел просушаване на дървесината, съответно опазване чистотата на атмосферния въздух.

Предвид нарастващите цени на останалите енергоносители в последните месеци, част от населението се насочва или връща към закупуване на дърва за огрев в по-големи количества от необходимите им, което неминуемо оказва натиск върху пазара, от който се възползват търговците чрез повишаване на крайните цени до потребителите.

Независимо от това, през настоящата година държавните горски предприятия са определили общо 1,054 млн. пространствени куб. м. за директни продажби на населението, като при пет от общо шестте държавни горски предприятия планираните за предоставяне количества надвишават отчетените реализирани за предходната 2020 година – общо със 140 хил. пространствени куб.м, с което се гарантира задоволяване потребностите на местното население. В случай на необходимост държавните горски предприятия имат готовност да предоставят и допълнителни количества дърва за огрев.
 

istock
istock

Въпреки повишеното търсене, цените на дървата са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба от горски склад на цени между 37 лева и 48 лева за пространствен кубичен метър без ДДС, иглолистните дърва – между 24 лева и 36 лева без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив.

Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица за собствени нужди, е в границите от 5 лева до 22 лева за иглолистни дърва без ДДС за пространствен кубичен метър и съответно от 12 лева до 28 лева без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg