Етажната собственост вече може сама да избира процента сградна инсталация, без да е нужно да иска предложения от топлинния счетоводител.

Процентът й може да бъде не по-малък от 20 и не по-голям от 40 на сто.


Това предвижда новата Наредба за топлоснабдяването, качена за обществено обсъждане.

Сградната инсталация може да се определи и по реално измерено количество енергия зот избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост.

Избраното лице обаче трябва да е магистър по специалност от професионално направление „Енергетика“.

Избраният вариант не може да се променя до края на отоплителния сезон. Прецизирана е и формулата, по която се изчислява сградната инсталация.

Наредбата предвижда и въвеждане на досие на всяка абонатна станция. То ще бъде поставено в самата станция и в него ще бъдат посочени повредите, които са били отстранявани, автоматиката и извършващите се настройки.

istock
istock

Досието е задължително и ще се прави от топлопреносното предприятие.

Въвежда се мярка срещу крадците на парно. По искане на етажната собственост и за нейна сметка се поставят холограмни стикери или пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти в блока.

Така няма да се позволява неправомерното демонтиране на отоплителните тела.

Длъжни сме да плащаме топлоподаване и за общите части

Етажната собственост вече може да избере да купува топлинна енергия от търговец, предвижда наредбата
. Той трябва да бъде избран от общото събрание на етажната собственост, със съгласието на поне две трети от гласовете на собствениците.

Въпросните доставчици на топлинна енергия, които на практика са посредници, ще сключват договор писмени договори при общи условия с топлопреносното предприятие. Те ще трябва да предоставят в полза на последното банкова гаранция или депозит в пари по банковата му сметка, или специална застраховка.

Остават обаче старите правила, при които можем да се откажем от топлофикация. За това се изисква собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция.

istock
istock

Топлинните счетоводители ще могат да изпращат изравнителните сметки за парното и по електронна поща при поискване от абоната.
Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му изравнителна сметка, за което уведомява топлинния счетоводител, пише още в проекта.

Когато не е направен избор, индивидуалната изравнителна сметка му се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, находящ се в сградата - етажна собственост.

Предлага се също, рекламации по отчета на показанията на уредите, допълнителното им отчитане възражения по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период да, се извършват в срок до 31 август.

За настъпили промени в собствеността или вещното право на ползване новият клиент е длъжен в 30-дневен срок да уведоми с писмено заявление топлопреносното предприятие. Доставчикът на топлинна енергия пък ще може да ни спира без предупреждение парното при аварии и преустановяване на подаването на природен газ към производствените му мощности.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg