Гражданите, които изхвърлят старите си автомобилни гуми на непозволени места, ще бъдат санкционирани, като глобата е от 300 до 1000 лв.

Това предупредиха от Министерството на околната среда и водите

За нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране на стари гуми санкцията е от 2000 до 5000 лв. А при повторно нарушение тя става в двоен размер.

За образувани нерегламентирани места за отпадъци местните власти също подлежат на санкция. - от 3000 до 10 000 лв.

Коя е по-добрата гума през зимата

Екоминистерството напомня, че сервизи и магазини, които продават гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на стари такива в местата на продажбата и на смяната им без крайните потребители да дължат заплащане.

Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз.

istock
istock

Това предвижда чл. 10 от Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми (НИТИУГ). Наредбата регламентира и правото на кметовете да определят конкретни общински места, на които гражданите да оставят излезли от употреба гуми.

В случай, че самостоятелно определя местата за събиране на стари гуми на терени, които са общинска собственост, кметът на общината трябва да сключи договор с лица, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

Обслужването на тези места, определени от кмета, не е регламентирано като задължение на организациите по оползотворяване.

Съответно за тях може да бъде сключен договор, както с организация по оползотворяване, така и с всяко лице, което притежава документ за разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

istock
istock

Параметрите и условията при сключване на такъв договор са изцяло въпрос на двустранно договаряне.

С 300 лева колата влиза в зимен режим

Регламентирано събраните гуми могат да бъдат предадени на всяко рециклиращо предприятие, което притежава съответното разрешение, на територията на цялата страна, съобразно сключените договори на лицата, които ги събират.

МОСВ напомня още, че е напълно забранено депонирането на цели и нарязани ИУГ, както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg