Въпреки някои признаци на слабост, към момента американският долар остава господар на валутните пазари. Силата му е най-ясна при EURUSD и USDJPY. NZDUSD и USDCAD са на кръстопът, близо да важни нива.

EURUSD

Тази валутна двойка е в низходящ тренд.

От фундаментална гледна точка трябва да следим действията на ФЕД и ЕЦБ. Очакванията са декември да е много интересен месец, защото има голяма вероятност и двете институции да обявят важни решения. В началото на месеца се очаква ЕЦБ да обяви какви ще са размерите на т. нар. „допълнителни количествени улеснения“. От конкретните параметри на тези стимули зависи ефектът им върху единната валута, но във всеки случай трябва да ги съобразим с очакванията на пазара. Друг е въпросът доколко тази политика е ефективна в борбата с ниската инфлация и желанието за по-висок растеж в еврозоната.

От другата страна на океана икономиката се развива по-добре. Подобряващите се икономически данни вероятно ще доведат до увеличаване на основната лихва през декември.

Не трябва да забравяме геополитическите фактори, които оказват влияние върху движението на валутните курсове. За съжаление видяхме уязвимостта на Европа. Eкипът на Бетатрейдър изразява солидарността си с близките на загиналите в атентатите в Париж. Вярваме, че съвременния свят има достатъчно сили и разум да се обедини и осигури мир за всички, независимо от пол, религия, цвят на кожата.

За съжаление мисля, че „борбата с тероризма“ ще продължава да влияе върху световната конюнктура. Вече виждаме затваряне на граници и това може би е само началото. Затова като трейдъри и инвеститори трябва да преценяваме ефекта от подобни мерки.

Обикновено „шоковете“ от този вид имат краткотраен ефект върху пазарите.

Важни новини: понеделник 12:15 (Реч на М. Драги), вторник 12:00 (ZEW Economic Sentiment) Германия, 15:30 (Данни за инфлация в САЩ). Сряда 15:30 (Разрешения за строителство в САЩ), 21:00 (Подробности от последното заседание на Фед). Четвъртък 15:30 (Първоначални молби за безработица), 17:00 (Производствен индекс на Фед Филаделфия). Петък 10:00 (Реч на М. Драги).

От техническа гледна точка низходящият тренд се запазва. През миналата седмица цената направи плитка корекция. Интересно е нивото от 1.0815, което няколко пъти служеше за подкрепа на цената. През тази седмица виждаме, че вече е преминало в съпротива. Това ни показва, че спадът би трябвало да продължи. Към същото заключение ме тласка фактът, че въпреки по-слабите резултати от продажбите на дребно в САЩ, не видяхме силна възходяща корекция. По- скоро всяка възходяща корекция беше използвана като възможност за нови продажби на валутната двойка.

В същото време на дневна графика РСИ излиза над нивото 30, а при МАСД хистограм имаме дивърджънс. Това са само симптоми за отслабване на мечата група и вероятно ще видим по-ниско дъно през следващата седмица. Подкрепа за цената е нивото 1.0600, както и 1.0520.

EURUSDDaily

GBPUSD

Тази валутна двойка е в странично движение.

От фундаментална гледна точка трябва да следим дали евентуалният изход на Великобритания от ЕС ще прерасне в нещо повече от политическо говорене. Според мен едва ли ще се стигне до там, поради фака, че в страната е най-големият финансов център в Европа. Всъщност банковите, застрахователните  и бизнес услугите формират около 75.00% от БВП на Обединеното кралство. През последното тримесечие (до септември 2015) БВП е 0.50%, което е по-малко от очакваните  0.70%. Също инфлацията остава на минус  0.10%, основно заради спада на цените на горивата. Въпреки тези леко разочароващи данни, засега АЦБ е заела по-скоро изчаквателна позиция.

Също трябва да преценим как ще се отразят допълнителни стимули в еврозоната върху британската икономика.

Важни новини от Великобритания: вторник 11:30 (Инфлация). Четвъртък 11:30 (Продажби на дребно).

От техническа гледна точка цената потвърди валидността на построения канал като отскочи от долната му тренд линия. В петък се формира доджи. То обикновено показва край на текущото движение. Ако видя пробив на дъното на доджито, ще съм по-склонен да вярвам, че ще последва нов тест на долната линия на канала, както и на кръглото ниво от 1.5000.

GBPUSDDaily

USDJPY

Тази валутна двойка е в бичи тренд.

От фундаментална гледна точка трябва да следим взаимовръзката между японската и китайската икономика. Управителя на централната банка на Япония – г-н Курода, заяви, че забавянето в Китай е най-големият риск пред японската икономика, защото се оказва по-дълбоко от очакваното. Също бих добавил, че трябва да преценим как се отразява многократното намаляване на основната лихва в Китай на експорта на Япония.

Важни новини от Япония: понеделник 1:50 (Предварителни данни за БВП), четвъртък – без точен час (Подробности за паричната политика, както и пресконференция на ЯЦБ).

От техническа гледна точка цената направи лека корекция като бичият тренд остава в сила. Нива на подкрепа – 122.00 и 121.60. Съпротива има на предишния връх от 123.60, но би трябвало цената да я преодолее.

USDJPYDaily

AUDUSD

Тази валутна двойка е в странично движение.

От фундаментална гледна точка икономическия успех на Австралия се дължи до голяма степен на миннодобивната промишленост (13.50% от БВП). Низходящият тренд при суровините оказва негативно въздействие на икономическия растеж в Австралия. Забавянето в китайската икономика също не се отразява добре на австралийската икономика.

Важни новини от Австралия: вторник 2:30 (Подробности за паричната политика).

От техническа гледна точка цената се съобразява със средната линия на Болинджър като тя служи като съпротива на цената. Затваряне над нея на дневна графика ще подкрепи бичия сценарий. Ако затворим под долната линия на Болинджър, може да очакваме подновяване на спада и тест на 0.6900.

AUDUSDDaily

NZDUSD

Трендът при тази валутна двойка е слаб мечи.

От фундаментална гледна точка новозеландската икономика е зависима от австралийската. Австралия е най-големият потребител на новозеландски стоки. Като цяло новозеландската икономика разчита на износ на земеделски продукти и туризъм.

Върху динамиката на валутната двойка по-голямо въздействие оказват икономическите данни от САЩ, както и лихвената политика на Нова Зеландия. Както се вижда от началото на 2014 централната банка на Нова Зеландия започна повишаване на основната лихва, но от пролетта на тази година започна постепенно да редуцира до 2.75%.

лихва Н Зеландия

Важни новини от Нова Зеландия: вторник 4:00 (Данни за инфлацията), GDT Price Index – без точен час.

От техническа гледна точка цената намери подкрепа на ниво от 61.80% Фибоначи. Ако цената се задържи над това ниво, можем да очакваме, че последното низходящо движение е просто по-дълбока корекция. По-голяма сигурност на този сценарий ще имаме при евентуално затваряне над средната линия на Болинджър на дневна графика.

Ако цената затвори под долната линия на Болинджър, ще предпочета мечия сценарий. За сега предпочитам да изчакам ситуацията да се развие.

NZDUSDDaily

USDCAD

Тази валутна двойка е в широко странично движение.

От фундаментална гледна точка основната лихва в Канада остана непроменена през октомври на ниво от 0.50%. Към момента с по-голямо влияние върху движенията на валутната двойка са икономическите показатели идващи от САЩ.

Важни новини от Канада: понеделник 15:30 (Фабрични продажби), петък 15:30 (Инфлация).

От техническа гледна точка сме в зоната на важно ниво от 1.3350, което в миналото беше съпротива. За мен е вероятно пак да служи като съпротива. Също виждаме мечи дивърждънс при МАСД хистограм. Затова възможностите за корекция нарастват.

Въпреки това силата на американския долар ще се отрази и тук, затова дългосрочно съм склонен да предпочитам бичия сценарий.

USDCADDaily

Това е виждането ми за моментното състояние на основните валутни двойки.
Успешна седмица!

Васил Стоянов, професионален трейдър и лектор в betatrader.bg

Материалът е с информативен характер и нито една част от него не представлява инвестиционна консултация, инвестиционно изследване, препоръка или съвет за инвестиционно решение или следване на инвестиционна стратегия.