Да се създаде Национален фонд за декарбонизация (НФД), който ще бъде правоприемник на Фонда енергийна ефективност и възобновяеми източници, предвиждат промени на Закона за енергийната ефективност, качени за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката.

Националният фонд за декарбонизация ще бъде основна финансова схема в подкрепа на обновяването на сградния фонд в страната. Той ще адаптира наличните финансови инструменти или ще структурира допълнителни такива при необходимост. По този начин ще бъде осигурена необходимата подкрепа за обновяването на сградния фонд в страната, както и за инвестициите в нисковъглеродно развитие, пише в мотивите към законопроекта.

Чрез фонда ще бъде осигурена възможност за приоритетно финансиране на проекти за повишаване на енергийна ефективност и за използване на енергия от ВИ при крайното потребление на енергия в сградите. Новите регламенти ще улеснят прехода към нисковъглеродна икономика чрез навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми за стимулиране на този процес.

Лавина от жалби за безплатното саниране и новото 20% самоучастие

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 г. да бъдат обновени 60% от жилищния сграден фонд и близо 17% от нежилищния, което ще доведе до спестяване на енергия в размер на 7 329 GWh/г. Спестяването на енергия се очаква да доведе до намаляване емисиите на парникови газове с 3 274 453 тона СО2.

istock
istock

Извършената оценка на стратегията показва необходимостта от значителните инвестиции – над 4 млрд. лв. до 2030 г., необходими за повишаване на енергийната ефективност и обновяването на сградният фонд. Това налага разработваните политики, финансови инструменти и програми да бъдат ориентирани към мобилизирането на частен капитал и повишаване осъзнатото търсене на енергоефективни услуги при добра информираност за всички ползи от това, посочват от енергийното министерство.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase