Разпространението на нови варианти и щамове на коронавируса, какъвто е Омикрон, биха засилили допълнително инфлационния натиск и то със стагфлационен характер. Това се посочва в регулярния месечен бюлетин на Българската банка за развитие (ББР) за декември.

Причината е повишаването на риска от нови внезапни затруднения от страната на предлагането с последващ негативен натиск и върху съвкупното потребление, респ. върху възстановяването на икономическия растеж. Поради всичко това, оценката на рисковете за икономическата активност и растеж в краткосрочния хоризонт, както и прогнозите за инфлацията следва да отчитат и предвиждат ефектите и рисковете от появата и бързото разпространение на нови варианти на коронавируса, посочват от ББР.

Според анализа по отношение на българската икономика инфлационните рискове са изразено екзогенни, особено по отношение на енергоносителите и електроенергията, както и спрямо ефектите на монетарната политика.

От друга страна, в условията на невъзможност за провеждане на собствена парична политика, фискалните мерки са реално възможни само по отношение на компенсиране на най-засегнатите от инфлацията, което би имало процикличен характер.

Инфлацията е по-голямата заплаха от пандемията

Същевременно, стабилната и добре капитализирана банкова система, наличните фискални резерви и пространство са способни да понесат и компенсират евентуално по-високи външни рискове. В тази среда, най-съществена остава необходимостта от публични политики и синхронно поведение на частния сектор за запазване и ускоряване на икономическия растеж в средносрочен план, посочват от ББР.

istock
istock

Анализът показва, че бруто образуването в основен капитал у нас спадна трайно от миналата глобална финансово-икономическа криза до началото на пандемията, независимо, че в европейските икономики тази тенденция започна да се обръща в периода след възстановяването от предходната криза.

От особено значение е възстановяването и ускоряването на инвестициите и респ. мерките за повишаване на производителността на труда и продуктивността на фирмите. За това биха спомогнали ускорената дигитализация на процесите и продажбите, повишаване на ресурсната и енергийна ефективност, възползване от процесите на скъсяване на веригите на стойност и доставки за постигане на конкурентни експортни позиции, заключват експертите на банката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg