Годишната инфлация в България се забави през април до 2,4% от 3,0% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт (НС). Това е най-ниската инфлация в нашата страна от април 2021 г. насам, когато тя нарасна с 2 на сто.

От началото на 2024 г. инфлацията е 0,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 г. - април 2024 г. достигна 5,7% спрямо периода май 2022 г. - април 2023 г.

На месечна база инфлацията се понижи през април с 0,3% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,2 на сто.

Доходите на богатите българи с 6,6 пъти по-високи от тези на най-бедните

В рамките на април най-голямо е намалението на цените в потребителската група "Развлечение и култура" (спада с 5,9%), в "Съобщения" (с 2,1%) и "Здравеопазване (понижение с 1,2%), докато най-голямо увеличение е регистрирано при цените в групата "Облекло и обувки" (повишение с 6,8%), "Транспорт" (с 1,0%) и "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" (с 0,8%).

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през април 2024 г. се понижи с 0,1% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави рязко до 2,5% от 3,1% през март.

istock
istock

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Инфлацията у нас е над средната за еврозоната

Индексът на цените за малката потребителска кошница се понижава през четвъртия месец на 2024 г.  с 0,2% на месечна база и се повишава с 0,9% спрямо април 2023 г.

Относно цените от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата най-сериозно намаление през април има при нехранителните стоки (понижение с 0,3%) и при хранителните продукти (с 0,2%), докато цените на услугите се увеличават слабо с 0,1 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase