Между 6250 и 8055 лева ще струва санирането и внедряването на всички мерки по Националната програма за енергийна ефективност на един апартамент. 

Според изчисленията на експертите от Министерството на регионалното развитие най-малко 450 хил. лв. и най-много – 580 хил. лв. ще излезе санирането на панелка. Средната стойност на тези сгради е пресметната от експертите при средно 3 входа, с 8 етажа, по 3 апартамента, или общо 72 жилища.

Живеещите в блокове, които са тип китайска стена - с 10-20 входа, където събирането на стотици подписи за съгласие е много трудно ще могат да ги санират самостоятелно, без да се съобразяват със съседите.

Това е едно от облекченията в безплатната програма за саниране, които правителството одобри на вчерашното си заседание. „Затова въвеждаме ново правило, когато има такава сграда, се дават пари на няколко блок секции, които са готови да се финансират, за да не чакат останалите. Важно е да се покрива 50 % от сградата, които са поредни”, разясни вчера министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Санирането ще се прави и когато не всички съседи са съгласни. Условието обаче е те да са до 5% от апартаментите. 

„Имаме почти готови сгради за финансиране с много входове и етажи, които заради тези апартаменти не могат да влязат в програмата. Заради това сега с облекчен ред даваме възможност, ако има изрично решение на Общото събрание и след съгласуване с общината един, два апартамента да не спъват реализацията и финансирането на цялостната сграда и проект”, обясни Павлова.  

Законът за етажната собственост предвижда, когато има 67% съгласие на общото събрание, на сградата могат да се правят всякакви ремонти и реконструкции.

От министерството са помислили и за външния вид на жилищата, които няма да се включат в програмата. За тях ще бъде изготвено проект, за да не развалят външния вид на сградата. „Отвън се поставя бяла или с цвета на дограмата рамка, която дава някаква изолация и не видоизменя общия облик на сградата”, разясни Павлова. 

Третата промяна е свързана с досегашното изискване за 36 апартаментите на секция. „Получихме много жалби от граждани, че техните панелни блокове са стари но не могат да се включат в програмата”, обясни Павлова. Това е причината минималният брой вече да е 32 апартамента, но само при условие че те са вдигнати преди 1975 г. и са с тежки конструктивни проблеми.

Сдруженията на собствениците вече са над 2000, готовите за финансиране сгради са 870, а 570 са одобрените с договори и са в процес на реализация, отчете Павлова. Тя изчисли, че до септември-октомври броят на сградите финансирани по програмата ще стигне 2000.