Чужденците продължават да разпродават имотите, които притежават в България, показват последните данни на БНБ. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица  в недвижими имоти от януари до октомври е отрицателен в размер на 7,4 млн. евро като преди година от януари до октомври излезе на минус с 0,1 млн. евро. За сравнение от януари до септември вложенията на чужденци в имоти у нас бяха отрицателни в размер на 3,7 млн. евро.

Общо влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до октомври намаляват рязко на годишна база. ПЧИ са в размер на 1,144 млрд. евро, което е с 1,178 млрд. евро по-малко спрямо същия период на миналата година. Така обемът на вложенията се свива с 50,7% на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
 
От централната банка изчисляват, че само през октомври потокът на ПЧИ е положителен и възлиза на 238,5 млн. евро като преди година беше на плюс със 119,4 млн. евро.
 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) за първите десет месеца на тази година е отрицателен и възлиза на 38,4 млн. евро. Той е по-малък с 202,7 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, който е положителен в размер на 164,3 млн. евро.

Какво ще се случи с пазара на имоти догодина

По предварителни данни статията Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,304 млрд. евро, при положителна стойност от 782,3 млн. евро от януари до октомври 2020 г.
 

istock
istock

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - октомври са от Люксембург (364,5 млн. евро), Германия (290,4 млн. евро) и Белгия (167,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (244,2 млн. евро) и Швейцария (79,7 млн. евро).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg