Държавата е изкупила рекордна площ частни горски през миналата година, показва отговор на земеделския министър Кирил Вътев на депутатски въпрос. През 2023 г. са закупени 369 имота като общата им площ е 2518 дка. За сравнение през 2022 г. са закупени 143 горски имота на площ 780 дка, а през 2021 г. – 373 имота с площ 1434 дка.

Според министъра ефектът от прилагане на тази процедура  по купуване на имоти от държавата е изцяло положителен. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани от собствениците им. Става въпрос за маломерни, отдалечени и разпокъсани масиви, което затруднява ползването и опазването им, посочва министърът. Според него с мярката се създава баланс между площите, които се изключват от горския фонд поради промяна на предназначението им, и се компенсират с купуването на нови горски територии.

Държавата ще изкупува частни гори по нови правила

Миналата година бяха приети нови правила за изкупуване на частни гори от държавните горски предприятия.

Разреши се имотите, предлагани за изкупуване, да бъдат не само  на физически лица, но и на общини и юридически лица. Отпадна кампанийният прием на заявления от собствениците, като процедурата за прием вече е отворена целогодишно, а определените от държавните предприятия комисии разглеждат постъпилите заявления на всеки три месеца.

WWF

Отменено беше класирането на заявените имоти по зададени критерии, като с предимство са имоти, граничещи с горски територии - държавна собственост, със защитни и специални функции, съгласно Закона за горите, и имоти на физически лица.

Отпадна и изискването при подаване на документите собственикът сам да посочва цена за закупуване на имота. Стойността се определя на базата на оценка, изготвена от правоспособен независим оценител, а разходите за извършването на оценката са за сметка на купувача – съответното държавно предприятие.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase