Понякога наследниците не приемат открилото се наследство поради незнание или незаинтересованост. Голяма част от възрастните хора все още притежават земи и други селски имоти, които оставят в наследство. Някои от наследниците обаче не предприемат никакви действия, защото например живеят в чужбина.

Могат ли след години да потърсят това, което им се полага, и губи ли се правото на наследство по давност, ако до момента не са предприети никакви стъпки по приемане, делба или отказ от наследство?

Вие получавате наследството си в момента, в който то се е открило, обяснява адвокат Милена Миткова. Тоест, когато наследодателят е починал. Дали след това сте предприели някакви действия или не, няма значение.

Приемането по опис на наследството е възможност, а не задължение. Делбата и отказът – също. По давност не се губи, а се придобива. Тоест, друг наследник може да докаже, че владее имотите изцяло за себе си, необезпокоявано, за период от поне 10 години и на това основание да иска да бъде признат за собственик на всичко.

Няма срок за приемане на наследството, посочва адвокат Димитър Кавалджиев. Обикновено, ако наследството не се приеме изрично, се приема мълчаливо – с извършване на определени действия по отношение на наследеното имущество.

Така че, ако такива действия не са извършени до момента, могат да бъдат извършени сега и да се погрижи за наследеното право на собственост – например да се предприемат действия по обработване на земята или предоставянето й с договор за аренда на арендатор или предприемане на действия по делба и т.н.

Но също така възможно е междувременно някой друг да е придобил по давност имотите (особено ако и другите наследници също не са се интересували от тях през цялото време). Проверете и ако е така, вече няма за какво да се притеснявате.