Все повече чужденци избират да живеят и работят в България. И впоследствие много от тях решават да си купят жилище у нас. Така български продавачи все по-често попадат на чуждестранни кандидат-купувачи. Какви са особеностите при сделка с чужденец и може ли той да получи ипотечен кредит?

Всеки чужденец може да закупи жилище в България. Процедурата не се различава от тази, ако имотът се прехвърля на българин, твърди брокер Ива Дюлгерова. Ако продавате жилище на чужденец, можете да използвате услугите на агенция, адвокат или нотариус – плащате необходимите такси и те ще ви изготвят нужните документи.

Няма специални изисквания, потвърждава адвокат Милена Миткова. Нотариалните такси са едни и същи за всички, зависят единствено от материалния интерес, но не и от гражданството. След сделката чужденецът трябва да се регистрира в БУЛСТАТ и след това да декларира имота в отдел „Местни данъци и такси“. Данъците върху имота и такса смет са в същия размер, като за българи.

Ако идвате от друга държава и искате да закупите жилище в България, най-добре потърсете съдействието на брокер от лицензирана агенция, съветва Дюлгерова. Специалистите ще ви съдействат при подготвяне на документите за кредит в банка. Всяка агенцията разполага с адвокати и нотариуси, с които работи.

Теоретично няма пречка чужденец да получи ипотечен кредит, ако закупува жилище в България. Различните банки обаче имат различни условия за това. Експертът разкрива, че някои банки предпочитат чужденецът да има сключен брак с българин, за да може кредитът да бъде на името на българския гражданин.

Консултант Таня Китик изброява какви документи са необходими за сключване на граждански брак с чужд гражданин:

1. Копие от документа за самоличност на чуждия гражданин (международен паспорт) – преведен на български език;

2. Официален документ от властите на съответната страна, от който да са видни имената на лицето, пол, дата на раждане, място на раждане и семейно положение (семейното положение трябва да е такова, че да позволява сключването на граждански брак според българското законодателство). Този документ следва да е преведен и легализиран;

3. Медицинско свидетелство за брак на двете лица, които ще встъпват в брак, издадени в България;

4. Копие на личната карта на българския гражданин;

5. Данните на свидетелите (трите имена и ЕГН);

6. Плащане на съответната такса (около 50 лева).

Превод и легализация на документите на чуждия гражданин могат да се извършат в България или в българското консулство или посолство в съответната страна. За да извършвате тези действия от името на чужденеца в България, трябва да имате нотариално заверено пълномощно, подчертава специалистът.

Може чуждият гражданин да направи превода и легализацията на първите два документа в своята страна и да ги изпрати на своя български годеник. Относно медицинското свидетелство за граждански брак, трябва да посетите личния си лекар, който да каже какви са вариантите. Добре е по-отрано да се посетите и лицето по гражданското състояние, за да се запази дата навреме.

Китик посочва, че притежаването на недвижим имот в България не е основание за получаване на българско гражданство. Дори не е основание за получаване на продължително пребиваване в страната.