Както по-старите сгради, така и новопостроените не изключват опасността от дефекти и некачествени конструкции. Въпреки дадена гаранция от строителната фирма, тя може да не желае да поеме отговорност да откаже поправка на дори и ясно видимите слаби места на сградата.

Некачествената изолация и течовете са само малка част от проблемите, които могат да възникнат при неизпълнение на задълженията на отговорното лице (физическо или юридическо). Какви са начините да се въздейства на строителя, за да довърши определеното? И как може да стане това, когато срокът на гаранцията изтича?

Консултант Емилия Иванова смята, че още при подписването на акт образец 15, строителят трябва да бъде накаран да премахне всички неизправности, за да не се стига до такива неприятни ситуации. Подписът в началото би го принудил да действа, защото от подписването зависи продължението на строителните процедури.

Иванова обяснява, че все пак има още един вариант за справяне с проблема. Вече в настоящия момент може да се повика строителен инженер, който да изготви становище за щетата. Специалистът ще даде предписание за отстраняването й, плюс една количествена сметка на CMP и тяхната приблизителна стойност.

Брокер Антон Илиев също дава няколко съвета за успешно справяне със ситуацията. Според него един от вариантите е да се наеме адвокат, който да заведе дело срещу строителя. Това обаче трябва да стане преди гаранционният срок от 5 години да е изтекъл.

Друга възможност е намирането на нова фирма, която дава гаранция, и например хидроизолацията да се направи наново. Илиев е на мнение, че ако старата строителна фирма поправи дефектите, след година-две положението вероятно ще бъде същото, а тогава дори не може да се търси съдебна отговорност.

Още едно решение според експерта е да се направи комбинация между двете. След като новата фирма приключи с дейността, се плаща и се взима фактура. После с помощта на адвокат от предишния строител се изисква да покрие същата сума. Но брокерът предупреждава, че това отново трябва да се случи преди изтичането на петгодишния срок.