Добрите отношения между близките роднини, като братя и сестри, са важни не само от морална, но и от финансова гледна точка. За съжаление обаче нещата в живота невинаги се случват така, както бихме искали.

Един от съсобствениците на наследствено жилище може да се опита да ощети другите сънаследници като „дари“ своята идеална част на трето лице, с което няма кръвна връзка и което ще му даде „пари под масата“. Как останалите могат да защитят собствеността си?

Докато сънаследникът е жив, дарението не може да бъде оспорвано, твърди брокер Mариана Тороманова. Едва след това и при положение, че са налице някакви значими факти, това може да се случи.

Съсобственикът има правна възможност и да продаде дела си на трето лице. За целта обаче е необходимо да предложи първо на останалите съсобственици да купят при определена цена и условия. Ако те откажат, той може да продаде на друг при най-малко същата цена и условия.

Специалистът предупреждава и за една неморална, но реална опасност. Ако няма разбирателство и той продава напук на сънаследниците си, реално в нотариалния акт страните могат да декларират по-висока цена от действително договорената и платена. Така ще имат по-високи разходи по сделката, но вероятно те няма да са сравними с разликата.

Съветът на експерта е роднините да направят всичко възможно, за да намерят разбирателство, особено ако имотът е неделим или е сграда с общ двор. Но, ако такова не се постигне, има ли все пак начин останалите наследници да попречат на сделката?

За съжаление в подобни случаи законът ограничава само действия при продажба, а допуска дарение, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, посочва Тороманова.

Може да се заведе дело за делба на имота, разбира се, ако междувременно той не бъде продаден. Така ще бъде вписана възбрана и, докато трае делото, няма да може да се извършват сделки с имота. Трябва внимателно да се прецени дали евентуалните неудобства и бъдещите разходи си струват. 

При образувано дело за делба исковата молба се вписва и е тежест на имота, подчертава адвокат Милена Миткова. Ако идеалната част бъде продадена след вписването на исковата молба, при определена хипотеза, сънаследниците могат да обявят сделката за недействителна след време.