Акт 15 по своята същност е констативен акт, обяснява брокер Десислава Щебетовска. С него се констатира и удостоверява готовността за въвеждане на сградата в експлоатация. Изпълнителят на строежа предава на възложителя сградата. Възложителят пък е длъжен да въведе сградата (обекта) в експлоатация.

Акт 15 удостоверява, че са приключили строително-монтажните работи. В подписването му участват освен възложител (собственик) и изпълнител (строител), така и проектанти и строителен надзор.

Средно 100 заплати са нужни за покупка на жилище 

 

Общо жилище при живот на семейни начала 

 

За храна и жилище даваме близо 50% от доходите си

 

За подписване на акт 16 (удостоверение за въвеждане в експлоатация) първо минава приемателна комисия, която тества отделните съоръжения, инсталации и т.н. След това се съставя протокол. И едва тогава, ако не бъдат отчетени отклонения от стандартите и отделните конкретни заложени изисквания, се издава заветният документ.

Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава от кмета на съответната община или от главния архитект, ако е упълномощен от кмета.

Българската реалност както винаги е малко по-различна от теорията в законите. На практика има много сгради или отделни входове, които десетилетия наред не получават акт 16, но въпреки това са населени. Освен това се извършват и сделки с намиращите се в тях жилища.

Да купим ли апартамент на много изгодна цена, но без акт 16? С годините вероятността за приемане с разрешение за ползване започва да клони все повече към нула, разкрива адвокат Румена Симеонова.

Ограниченията за жилища без разрешение за ползване (т.нар. „акт 16“) са свързани със законното им обитаване. От това следва, че нямате право да се регистрирате на този адрес – не можете да изберете нито настоящ, нито постоянен адрес. Електричеството, което се доставя до имота, е по цена за юридически лица - т. нар. „промишлен ток“. Това е откъм фактическото ползване.

Сега за стойността – тя е винаги по-ниска на етап акт 15 – както преди да бъде довършена и населена сградата, така и след това. А колкото повече време минава, толкова по-ясно става, че разрешение за ползване така и няма да има. Този факт кара цената силно да пада.

Юристът съветва да не следвате емоциите си в този случай, защото разумът и опитът говорят друго. Щом чуете, че харесаното жилище няма акт 16, откажете се от сделката.

Магазин в помещение само с акт 15 също не може да се отвори, допълва адвокат Милена Миткова. На практика е невъзможно да се извадят необходимите разрешения за дейността. Ще има проблем и с тока, тъй като вероятно още се ползва промишлен ток и общ електромер.