Преди години много хора са били притежатели на наследствена земеделска земя. Как да постъпите, ако наскоро сте разбрали, че ваш починал роднина (например дядо или баба) е бил собственик на наследствени земеделски земи? Дали има възможност за възстановяване, в случай че имотът е получен от други наследници – експертите отговарят.

Ако земята изобщо не е заявена за възстановяване, няма какво да се направи, тъй като всички възможни срокове са изтекли отдавна, информира адвокат Милена Миткова. Ако е заявена и възстановена на името само на някой от наследниците, ще трябва да водите дело. Според юриста успехът обаче е съмнителен поради факта, че трудно ще намерите документи, които да установят правото на собственост на родителите на вашите баба/дядо.

На първо време трябва да проверите дали все пак въпросната земя се ползва от някого в момента, съветва адвокат Димитър Кавалджиев. Също така е необходимо и да се снабдите с всички налични документи за земята, за да направите проучване в Агенцията по вписванията относно актуалната собственост върху имота: има ли настоящ собственик, който е вписан в Имотния регистър, на какво основание е придобил земята и т.н.

Възможно е да е придобита от трето лице по давност. Ако други наследници са владели земята, доказването на изтекла придобивна давност е малко трудно, но не и невъзможно, твърди специалистът. Ако не сте единствен наследник, дори да има някакви възможности за доказване на собственост върху имота, то вероятно след като се установят дяловете на всички наследници ще трябва да се пристъпи към някой от известните способи за ликвидиране на съсобствеността.

Миткова допълва, че в Службата по вписванията са вписвани решения на Поземлената комисия след 2001 г. Тоест тези, които са издадени преди това, няма как да излязат там. Освен това решенията възстановяват имоти с номера по Картата на възстановената собственост (КВС), които след време се променят с други, поради нанасянето им в новите кадастрални карти на населените места.

С други думи – дори решение да е издадено и вписано след 2001 г. по номер на имот, за жалост вероятността да се проследи е почти нулева. По думите на Миткова, ако ще се търси земя, най-добре е да се отиде на място в съответната Поземлена комисия и да се провери дали има възстановена земя на името на бабата/дядото или някой от наследниците.