Ако живеете в чужбина, някой ден вероятно може да ви се наложи да продадете наследен от родителите имот в България. В случая е най-добре да стигнете до сделка възможно най-скоро, особено ако няма кой да се грижи за имота във ваше отсъствие. Експертите обясняват на какво е важно да обърнете внимание в случая.

Ваденето на документи е второстепенно при продажбата на недвижим имот в България, споделя от опит брокер Антон Илиев. На първо място е ценообразуването. Оттам започват всички бедствия, защото собствениците масово подценяват този момент, разчитайки на информация от интернет, което води най-често до загуби или на много време или на много пари.

Илиев съветва да се консултирате се с професионален брокер, който се занимава само с продажби, относно пазарната цена на вашия имот. Ако сгрешите от самото начало (както се случва с 19 от 20 продавачи на имоти, които не ползват брокерски услуги), няма да има нужда да си вадите никакви документи предварително, защото срокът им ще изтече преди да успеете да реализирате продажба.

Адвокат Красимир Кънев коментира въпроса относно документите – необходими са ви документ за собственост на родителите ви, удостоверение за наследници, кадастрална скица (ако става въпрос за поземлен имот) или кадастрална схема (ако е жилищен имот) и има действащ кадастър на територията на населеното място.

Изисква се още данъчна оценка на имота, декларация от ваше име, че не дължите местни данъци и такси (нотариално заверена), удостоверение от Имотен регистър за липса на брачен договор. Съгласие на съпруга ви не е необходимо, тъй като имотът е придобит по наследство от вас и е лично ваше имущество, освен ако нямате сключен и вписан в Имотен регистър брачен договор, с който сте си разпределили имуществото със съпруга/та ви.

Ако искате да продадете имота от разстояние, ви е необходимо нотариално заверено пълномощно за продажба на недвижим имот (заверяват се съдържанието и подписът). В пълномощното се описва подробно имота така, както е описан в документа за собственост. Това е в случай че няма да присъствате на сделката и решите да упълномощите ваш близък или адвокат, който да ви представлява пред нотариуса. Освен пълномощното, трябва да заверите и гореспоменатата декларация.

Независимо дали ще ви представлява роднина или адвокат, най-добре е опитен юрист да изготви пълномощното, което следва да заверите, добавя адвокат Румена Симеонова. Самата заверка може да стане в дипломатическо представителство на България – посолство или консулство, което ви е по-удобно.

Хубаво е пълномощното да е доста подробно, в случай, че не искате да пътувате – не само за извършване на продажбата, а и пълномощникът да води преговори, да получи задатък и най-вече да ви представлява пред органите на власт (най-добре е да се изброят), от които следва да се извадят гореописаните документи.

Що се отнася до съгласие за продажбата от другия съпруг – то се иска именно когато имотът е лична собственост на единия съпруг, но само ако продаваният имот е жилище и никой от двамата съпрузи няма друго жилище. Декларира, че жилището не е семейно такова или, ако е семейно, че е съгласен да се продаде.

Разпоредбите могат да се намерят в Семейния кодекс, посочва адвокат Милена Миткова. Тоест, без значение как имотът е станал собственост само на единия съпруг – наследство, дарение, покупка, делба и т.н., то съгласие от другия съпруг е необходимо, ако са налице хипотезите на разпоредбите на СК.

Консултант Мария Божилова подчертава, че във връзка с доказване на това, дали имотът е единствено семейно жилище, някои нотариуси изискват да се приложи копие от български документ за самоличност, за да се докаже, че посоченият постоянен адрес не съвпада с адреса на имота.

Вижте още: 

Всяка втора сделка с имот „на зелено” 

Добър имот се продава за дни 

Как се продава имот на части