През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 19 административни сгради/офиси с 30 266 кв. м РЗП и на 1 035 други сгради с 612 927 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.
 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8,5 на сто, броят на жилищата в тях - с 15,5 на сто, както и общата им застроена площ - с 13,8 на сто. Издадени са разрешителни за строеж на 5,6 на сто повече административни сгради със 71,2 на сто по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12,5 на сто по-малко, докато общата им застроена площ е с 14,6 на сто повече.
 
В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 5,5 на сто, жилищата в тях - с 9,2 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 16,8 на сто. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава увеличение както на броя им - с 5,6 на сто, така и при разгънатата им застроена площ - с 80,5 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 3,4 на сто по-малко, докато разгънатата им застроена площ е със 7 на сто повече.
 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите: Пловдив - 264, София (столица) - 242, София - 224, Варна - 198, и Бургас - 175. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 565, Бургас - 895, Пловдив - 868, Варна - 694, и Благоевград - 324.
 
През първото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и със 778 614 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 4 982 кв. м РЗП и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП.

Бумът на пазара на имоти у нас приключи

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1,6 на сто, разгънатата им застроена площ - с 2,4 на сто, докато жилищата в тях намаляват с 0,5 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 42,9 и 56,5 на сто. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 6,8 на сто, както и общата им застроена площ - с 5,9 на сто.
 

istock
istock

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0,2 на сто, но жилищата в тях намаляват с 13,8 на сто, както и общата им застроена площ - с 1,2 на сто. Броят на започнатите административни сгради спада с 27,3 на сто, а тяхната РЗП - с 38,4 на сто. Започнал е строежът на 9,6 на сто по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 22,7 на сто.
 
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 189 жилищни и 18 други сгради; Варна - 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас - 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора - 60 жилищни и 75 други сгради.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg