Когато купуваме имот е важно да се уверим, че той е „чист“ и няма претенции към него. Понякога купувачите обаче прибързват с подписването на предварителния договор, за да са сигурни, че ще получат имота, който са харесали.

След подписване на предварителен договор за покупко-продажба на имот и съответно плащане на капаро (обикновено 10% от стойността) може да се окаже, че собственикът на сградата, в която се намира имотът, има финансови претенции към реалния продавач и собственик на въпросния имот.

Купувачът не е уведомен за това предварително и собственикът на сградата започва да предявява претенции и към него. Покупката на имота все още не е осъществена, но капарото вече е дадено. Как се процедира в този случай?

Експертите обясняват дали собственикът на сградата има законово основание за претенции, както и дали предварителният договор може да бъде променен.

Важно е точно какъв е поводът за претенциите на собственика на сградата. От това зависи дали да купите имота или не, коментира адвокат Милена Миткова. Ако е неплащане на продажната цена или част от нея, проблемът е сериозен. Предварителният договор можете да се промени по взаимно съгласие с продавача.

Предварителният договор се променя само писмено – с анекс, подписан от страните, допълва брокер Дарина Задурян.

Това, че важна информация е „спестена“дава право на купувача в краен случай да се откаже от сделката и като коректна страна да си получи капарото обратно. За целта обаче е нужно съдействие от добър брокер или адвокат.

Ако проблемът е в това, че продавачът дължи пари (доказуемо – по договор) на собственика на сградата, то разберете каква е сумата и просто да я приспаднете при заплащането на продажната цена, а вие издължете тази сума директно на третата страна. Това е съветът на консултант Емилия Иванова.

При положение че продавачът е реален собственик на имота и върху него няма тежести, може спокойно да го закупите, твърди брокер Енчо Коринов. Претенциите ще останат за сметка на досегашния собственик. Затова преди да подпишете предварителния договор, трябва да направите подробно проучване на имота, за да сте сигурни за казаното в началото.