Навремето в България често пъти се е случвало роднини да си преотстъпват имоти „на честна дума“, а не по законовия ред с всички необходими документи. Съответно и наследниците на тези „собственици без документи“, също не са признати от закона. Те стопанисват имота, но нямат документ за собственост върху него.

Нека вземем за пример построена къща върху „преотстъпена“ земя от роднини преди години. Документи не съществуват нито за прехвърляне на собственост на дворното място, нито за построяването на къщата. Как да постъпим, за да подсигурим бъдещите си наследници или да извършим сделка с един такъв имот?

Разбира се, първата стъпка е стопанисващите имота да се снабдят с документ за собственост, посочва адвокат Милена Миткова. Едва тогава могат да го прехвърлят или да извършват други сделки с него. Вариантът е да се потърсят стари строителни книжа на името на тези, които са строили – позволителен билет, проект.

И да намерите, и да не намерите, ще се наложи да се предприеме процедура – обстоятелствена проверка. В края ѝ нотариус съставя нотариален акт, с който признава стопаните за собственици на сградата, евентуално и на дворното място, на основание давностно владение и наследство. След това, можете да завещавате, прехвърляте, продавате и т.н.

Когато имотът бъде узаконен, нещава вече са лесни. Според адвокат Красимир Кънев най-сигурната сделка между роднини е покупко-продажбата. В този случай е почти невъзможно в бъдеще да се появят роднини с претенции за дял от имота.

Колко още ще ни струва сделката? Местният данък за придобиване и нотариалните такси са около 5% от продажната цена или данъчната оценка, ако сделката се осъществи на данъчна оценка.

Необходимите документи са скица на УПИ, схема на сградата, акт за собственост, удостоверение за наследници. Има някои особености във връзка с построеното в имота, но това следва да се провери от адвокат, чийто хонорар се уговаря по взаимно съгласие.

Вижте още: 

Особености при продажбата на български имот от чужбина 

Всяка втора сделка с имот „на зелено” 

Добър имот се продава за дни