Пазарът на офис площи в София продължи да се развива динамично през последното тримесечие на годината, запазвайки високата активност през цялата 2018 г. Това показаха данни от анализ за изминалата година на компанията за бизнес имоти MBL. 

Рекорд отбелязаха нетно усвоените площи – 41,500 кв.м., най-високото ниво на тримесечна база от 3 години насам. Обемът на подписаните нови сделки се запази над средното за последните 10 години, като остава висок процентът отдадени площи в новостроящи се сгради – 31% от общия обем за последното тримесечие и 44% за цялата 2018 г.

Офис площите в съществуващи сгради нараснаха до 1.96 млн. кв.м., след като нови 31,000 кв.м. получиха разрешение за ползване. Предлагането продължава да се увеличава - офисите в строеж се повишават до 440,000 кв.м., от които около 320,000 кв.м. са планирани за завършване до края на 2020 г. Има планирани още около 250,000 кв.м., за които все още няма разрешение за строеж и не са започнати строителни дейности.

Търсенето се запази силно, като през последното тримесечие на годината бяха подписани нови сделки за над 43,000 кв.м., а нетното усвояване за периода е 41,500 кв.м. През 2018 г. новонаетите площи възлязоха на 140,000 кв.м., а нетно усвоените площи са 113,000 кв.м. – рекордно ниво за последните 10 години.  

Най-активни на пазара за поредна година бяха наемателите от секторите IT, BPO и центровете за споделени услуги с общ дял над 60% от новонаетите площи. Незаетите клас А и Б офис площи в София към края на 2018 г. намаляха с 13% спрямо миналата година, достигайки 164,000 кв.м., а  делът им от общия инвентар е 8.3%, спрямо 10% през декември 2017, отчитат от MBL.

Средните наеми регистрираха леко повишение - при клас А офертните нива, с някои изключения, варират основно между 12 и 15 евро на кв.м, а при клас Б - между 8 и 11 евро на кв.м. Очаква се през 2019 г. наемните нива да останат стабилни.