Eдва във всяка двадесета жилищна кооперация у нас съсобствениците плащат на избрания от тях домоуправител за да движи работата по поддръжка на общите части, научи „Монитор.

Според председателя на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) Иван Велков обаче не повече от 1-2% от жилищните кооперации в България се управляват от професионални домоуправители.

Той поясни, че в случая не става дума за домоуправителите избрани сред обитателите на етажната собственост, на които комшиите им плащат някаква минимална сума да се занимават с мениджмънта на сградата.

„Професионален мениджмънт има основно в новите кооперации и в затворените комплекси в големите градове и в курортите”, уточни Велков.

Даниела Грозева от една от посредническите агенции в София пояснява, че таксата за поддръжка на общите части в затворените комплекси е по-голяма дори е упомената в договорите за покупка на жилищния имот.

„В по-малките тя е по-висока, защото общата сума се разпределя върху по-малко на брой собственици, а при по-големите е по-ниска”, обяснява тя. По думите й, за това и купувачите на апартаменти в такива комплекси се интересуват и от размера на въпросната такса и някои хора с неголеми финансови възможности дори се отказват от подобна инвестиция.

„В масовите жилищни кооперации и панелните блокове в периферните квартали обикновено на избраните домоуправители се плащат дребни суми до не повече от 100 лв.”, казва още тя, но и това не се прави много често.

Собственикът на агенция за недвижими имоти Тихомир Цаков смята, че именно заради подобни малки „хонорари” делът на етажните собствености плащащи на домоуправителя е по-голям. Така съкооператорите възмездяват съседа си за изхабеното време и нерви и в същото време си осигуряват по-голямо спокойствие.

Наемането на външни домоуправители от фирма, според офертите им в сайтовете, излиза по 4-5 лв. на апартамент. В болшинството от случаите обаче те предпочитат да се занимават с големи блокове и едва ли биха отишли срещу 50 лв. на месец да обслужват кооперация от десетина апартамента.

Административните услуги, които те предлагат, включени в общия им пакет обикновено включват организиране и провеждане на Общо събрание на етажната собственост, изготвяне и гласуване на правилник за вътрешния ред и контрол за неговото спазване, създаване и администриране на книгата на собствениците, регистрация на етажната собственост в общината и при желание на клиентите съхраняване на документи, касаещи сградата.