От 2016 година за обновяване по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще могат да кандидатстват и тухлени сгради. 

Предвиденият ресурс за тази дейност по програмата е в размер на 300 млн. лв. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.  

Имаме изискване поне 40% от тези средства да отидат в многофамилни жилищни сгради, поясни тя. 

Договорено е с общините част от тези средства да бъдат инвестирани в обновяването на паметници на културата, които са обикновено в централна градска част, независимо дали са частна или публична собственост. 

Павлова поясни, че при тях мерките за енергийна ефективност са специфични, а санирането ще се прави отвътре, за да се запази облика на сградата.

Регионалният министър информира, че в резултат на вече изпълнени проекти за саниране, домоуправители са потвърдили, че сметките за отопление са намалели с 50%, като отчитането е направено след изминал цял отоплителен сезон.

С изпълнението на проектите за енергийна ефективност и вече реализираните за благоустрояване на пешеходни зони, изграждане на велоалеи, подлези и надлези ще осигурим допълняемост и много по-голям ефект, каза Павлова.