Нова система, която ще предупреждава хората със SMS за всяка сделка с техен имот, влиза в сила от днес.

Услугата се предлага от Агенцията по вписванията и целта е да се предотвратят измамите с недвижима собственост.

Хората, чиито имот е бил продаден без тяхно знание, ще получават текстово съобщение на мобилните си телефони с информация за сделката.

Софтуерът ще уведомява и управителите на дружества, когато се вписват промени във фирменото досие и се прави опит за подмяната на управлението и собствеността на фирмата.

Съобщението ще се получава още при постъпване на заявлението за промяната. Така законният собственик, или управител, ще има 3 дни, за да спре процедурата.

Услугата е платена, а абонаментът струва 6 лв. за две години и в него са включени 500 SMS-а. Инструкциите за ползване на услугата са качени на сайта на Търговския регистър.