Гражданите да могат да получават във всеки град нужните им удостоверения за собственост на имоти, за ипотеки и възбрани, за договори за наеми, аренди и др. 

Това предвижда проект за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, който беше публикуван вчера на сайта на Министерството на правосъдието вчера.
Новата опция би улеснила в максимална степен обслужването на гражданите, пише в съобщението на министерството.

За първи път се дава възможност заявлението за издаване на удостоверение за собствеността върху земи и сгради и за извършени вписвания по партидите им да бъде подадено във всяка служба по вписванията в страната и да бъде получено като заверен препис от заявителя също така във всяка служба, посочена от него.

В момента те могат да получават желаните книжа само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот. Например - ако собственикът живеев в София, а имотът му е в Бургас, той трябва да пътува до службата в морския град, за да си вади документи.

Новият текст ще влезе в сила след една година - от 15 юни 2015 г. От министерството обясняват това с необходимостта от организационното и техническо осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга. Би трябвало да се актуализира Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. В начална фаза е и електронизацията на услугата. 

"Водеща е идеята услугата да се дава без допълнителни такси за гражданите, съобщават от МП."

Предлаганите промени в правилника са многобройни. Има нови текстове, които улесняват дейността на съдиите по вписванията.